Hike Your Way

Poslije uspješno sprovedenog projekta IT tehnologije kao podrška avanturističkom turizmu koji je finansirala Telenor Fondacija,  u najavi je novi projekat koji će se baviti sličnom tematikom, a stožer ovih aktivnosti biće naš portal sa svojim partnerima.

Naime, velika kolacija Hike Your Way, koju sačinjavaju nevladine i outdoor organizacije i asocijacije iz zemalja EU doniraće značajna sredstva u više zemalja, među kojima je i Crna Gora, a jedan od ciljeva ovog projekta je istražiti, mapirati i informaciono obraditi što više starih pješačkih staza koje povezuju razne gradove preko sela i ruralnih predjela, čime bi se stvorila mreža seoskih hiking staza lako dostupna urbanoj populaciji i turistima u svako doba godine. Ove staze, pored toga što su atraktivne, predstavljaju svojevrsno kulturološko nasleđe a šetnja njima omogućiće upoznavanje i sa seoskim običajima i tradicijom i doprinijeti ruralnom razvoju.

Projektom su predviđene studijske i radne posjete drugim zemljama, tako da će, na primjer,  staze u Crnoj Gori sa lokalnim akterima istraživati aktivisti iz Francuske,  aktivisti iz Crne Gore će istraživati staze u Češkoj, a Česi će istraživati one u Engleskoj, i tako dalje. Na ovaj način razmjenjivaće se iskustva i na direktan način će se učesnici u ovom projektu upoznati sa ruralnim područjima i kulturološkim osobenostima raznih evropskih ruralnih predjela i sela.

Projektom su predviđene i mnogobrojne radionice a neke od njih će se baviti i modernim tehnologijama i kako te tehnologije primijeniti u svrhu turističkog i ruralnog razvoja.

Ostavite komentar